Πιστοποίηση ISO 22000/2018: Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμωνΗ νέα έκδοση του ISO 22000:2018 έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του ISO 22000:2005 ακολουθεί τη δομή των νέων αναθεωρημένων προτύπων ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015 για την παράλληλή εφαρμογή του με άλλα πρότυπα

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μετάβασης ορίστηκε η 29 Ιούνιου 2021 

ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 29-12-2021 ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19

Σημαντικές αλλαγές
• Νέα δομή (κοινή για όλα τα νέα πρότυπα ISΟ), διευκολύνοντας έναν οργανισμό στην ενσωμάτωση πολλαπλών Συστημάτων Διαχείρισης.
• Εργασιακή προσέγγιση, εφαρμόζοντας τον κύκλο βελτίωσης σε δυο επίπεδα Plan-Do-Check-Act (το ένα επίπεδο καλύπτει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμου και το άλλο καλύπτει τις λειτουργικές διεργασίες εντός τους ΣΔΤΑ).
• Προσέγγιση διακινδύνευσης, εκτός από την έως τώρα αξιολόγηση κινδύνου σε λειτουργικό επίπεδο (HACCP) για το τρόφιμο, εισάγεται και η έννοια της επιχειρησιακής διακινδύνευσης.
• Έμφαση στην ηγεσίας και της δέσμευσης της διοίκησης
• Εισαγωγή εννοιών όπως η άμυνα τροφίμων (νοθεία – απάτη τροφίμων και την εκ πρόθεσης επιμόλυνση)
• Στην έννοια του κίνδυνου περιλαμβάνονται, εκτός των αλλεργιογόνων, και οι ραδιολογικές ουσίες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 δε θα ισχύουν μετά τις 29 Ιούνιου 2021.
Η μετάβαση στο νέο πρότυπο μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο του τριετούς κύκλου βρίσκεται η επιχείρηση (Αρχική Αξιολόγηση, Επιτήρηση, Επαναξιολόγηση, Έκτακτη Επιθεώρηση).
Σας προτείνουμε η μετάβαση να γίνει πριν την ετήσια επιθεώρηση της επιχείρησης σας από το φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί να διεξαχθεί έκτακτη επιθεώρηση που απαιτεί πρόσθετο χρόνο και θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης σας.
      

Από την 29η Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018.


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την μετάβαση του πρότυπου επικοινωνήστε μαζί μας.

Η πιστοποίηση iso 22000 είναι το παγκόσμιο πρότυπο συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για ολόκληρο το δίκτυο εφοδιασμού τροφίμων, από καλλιεργητές και κατασκευαστές έως μεταποιητές και συσκευασίες, μεταφορά και σκοπό πώλησης. Απλώνεται σε προμηθευτές αντικειμένων και διοικήσεων χωρίς τρόφιμα, όπως καθαριστές και παραγωγούς εργαλείων, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενώσεις οποιουδήποτε μεγέθους. Το πρότυπο ISO-22000 υποδεικνύει τις ανάγκες για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που περιλαμβάνει έξυπνη αλληλογραφία, πλαίσιο των στελεχών και βασικά έργα. Οι τυπικοί προβολείς για επιβεβαίωση δικτύου αποθέματος, έχουν εισαχθεί τα πρότυπα πλαισίου πλακέτας και ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα HACCP.

Πιστοποίηση ISO 22000 σημαίνει επαρκείς ελέγχους για την παρουσία κινδύνων που βασίζονται στα τρόφιμα στα τρόφιμα κατά τη στιγμή της κατανάλωσή του. Η ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι έλεγχοι ενός σταδίου, αλλά είναι συνδυασμένες προσπάθειες όλων των μερών που συμμετέχουν στην τροφική αλυσίδα, αυτό περιλαμβάνει παραγωγούς ζωοτροφών, κύριους παραγωγούς μέσω κατασκευαστή, μεταφορέα, χειριστή καταστήματος, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές, Caterers, Food Service Outlets και παραγωγούς εξοπλισμού, Υλικά συσκευασίας, καθαριστικά, πρόσθετα & συντηρητικά & συστατικά και πάροχοι υπηρεσιών. Πιστοποίηση ISO 22000 και HACCP- Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων Ακόμα και αυτό περιλαμβάνει φυτοφάρμακα, λιπάσματα και κτηνιατρικά φάρμακα. Επιτυχής εφαρμογή της πιστοποίησης FSMS και HACCP - ISO 22000 βοηθά τον οργανισμό να αποτρέψει προβλήματα όπως η παρουσία μικροβίων, τοξινών και νοθεύσεων κ.λπ. πριν από την εμφάνισή του και να προτείνει διορθωτικές ενέργειες.

Βασικά στοιχεία του FSMS:

Διαδραστική επικοινωνία: Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι εντοπίζονται δεόντως και ελέγχονται επαρκώς σε κάθε στάδιο της τροφικής αλυσίδας.

Διαχείριση συστήματος: Πιστοποίηση ISO 22000 Συμβατό με ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 και διάφορα άλλα πρότυπα συστήματος διαχείρισης.

Προαπαιτούμενα Προγράμματα: (PRPs)

Η πιστοποίηση HACCP σε συνδυασμό με τα σημεία ανάλυσης κινδύνων πιστοποίησης ISO 22000 και σημεία κρίσιμου ελέγχου- Το HACCP είναι μία από τις πολύ σημαντικές ιδέες στην πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων. Υπάρχουν λίγες αρχές που χρησιμοποιούνται στη σωστή προσέγγιση για τις λειτουργίες του HACCP - Η ανάλυση της φυσικής, βιολογικής και χημικής μόλυνσης είναι μία από τις αρχές του HACCP, η αναγνώριση των στόχων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων είναι η μία από την άλλη αρχές, η τακτική παρακολούθηση και ανάλυση της επίτευξης των στόχων είναι μία από τις αρχές του HACCP.

Το πιο σημαντικό μέρος της Πιστοποίησης για την Ασφάλεια των Τροφίμων ανεξάρτητα από το πρότυπο είναι το HACCP- όπου γίνεται η ανάλυση κινδύνου και τα κρίσιμα σημεία ελέγχονται χρησιμοποιώντας PRPs και oPRPs.

Η προσαρμογή της πιστοποίησης και εφαρμογής ISO 22000 θα πρέπει να είναι μια προγραμματισμένη απόφαση οποιουδήποτε οργανισμού. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση & ο απαιτούμενος χρόνος εξαρτάται βασικά από τον ακόλουθο παράγοντα:

 Οργανωτικό Περιβάλλον

 Η αλυσίδα εμπλέκεται

 Προϊόντα ή υπηρεσίες με τις οποίες ασχολήθηκε ο οργανισμός

 Η διαδικασία εγκρίθηκε

 Μέγεθος & οργανωτική δομή

 Κίνδυνος που σχετίζεται με τα προϊόντα και τις διαδικασίες

Αρχές: Πιστοποίηση ISO 22000

1. Ανάλυση κινδύνου - Βιολογικά, χημικά και φυσικά.

2. Αναγνώριση κεντρικού αντισυμβαλλομένου - Προσδιορισμός κρίσιμου σημείου ελέγχου της τροφικής αλυσίδας.

3. Έλεγχοι: Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου και προληπτικών μέτρων σε αυτά.

4. Παρακολούθηση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.

5. Ορισμένες διορθωτικές ενέργειες.

6. Διατήρηση αρχείων.

7. Έλεγχος τρίτων

Όφελος της πιστοποίησης ISO 22000:

Οι κυβερνήσεις θα παρατηρήσουν επίσης εξαιρετικά πλεονεκτήματα, για παράδειγμα, τη λογική και μηχανική μάθηση, που βοηθούν στη βελτίωση της ευημερίας, της ασφάλειας και της οικολογικής εφαρμογής. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα δώσουν επίσης μια προσέγγιση για να καθοδηγήσουν και να κατευθύνουν το προσωπικό των τροφίμων.

Οποιοσδήποτε σχετίζεται με την επιχείρηση τροφίμων πρέπει να γνωρίζει για τα πλεονεκτήματα που έχει η Πιστοποίηση ISO 22000 στο χειρισμό, αποθήκευση, συναρμολόγηση και διάθεση φαγητών. Παρέχει στους οργανισμούς κυρίαρχη διατροφή και ασφάλεια, διατηρεί τα οφέλη από την πτώση και μπορεί να συνδυαστεί με άλλες οδηγίες συστήματος διαχείρισης, για παράδειγμα, το ISO 9001: 2000 , για μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ποιότητα.

Γνωρίζοντας εάν η πιστοποίηση iso 22000  είναι άμεσα για εσάς και η σχέση σας είναι απλή: Λειτουργεί για κάθε οργανισμό, δίνοντας μικρή προσοχή στο μέγεθος ή την περιοχή. Ο καθορισμός αποδεκτών διαδικασιών εντός του οργανισμού σας θα σας επιτρέψει να μεταφέρετε αποτελέσματα, να μεταβιβάσετε τη βεβαιότητα, ανεξάρτητα από το πώς το βλέπετε και να ίντριγκας συνεργατών και πελατών.

Στο σημείο που οι πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων εμφανίζονται σύντομα, ενδέχεται να προκύψουν επικίνδυνα και τακτικά εξαιρετικά δαπανηρά αποτελέσματα. Η πρόληψη πιθανών ζητημάτων προτού προκύψουν μέσω της χρήσης των προτύπων ασφάλειας τροφίμων μπορεί να προστατεύσει μια σχέση από, ατυχία, έξοδα δικηγόρου ή παρά το κλείσιμο των εισόδων της για πάντα.

Η ποιότητα ζωής κάθε ατόμου θα επωφεληθεί από τους κανόνες και τους κανονισμούς της πιστοποίησης ISO 22000 από τις ακόλουθες διατάξεις:

 Η πιστοποίηση ISO 22000 βοηθά τον Οργανισμό να παρέχει ασφαλή προϊόντα διατροφής στους καταναλωτές.

 Η πιστοποίηση ISO 22000 είναι μια επιστημονική προσέγγιση

 Αναθέστε την ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων στα πάρτι της αλυσίδας τροφίμων.

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 Πιστοποίηση ISO 22000 Βοήθεια Επιχειρήσεις, Κυβέρνηση & Κοινωνία.

 Υψηλότερης ποιότητας επαγγέλματα στην επιχείρηση τροφίμων

 Βελτιωμένη χρήση περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως

 Διευρυμένα οφέλη οργανισμού.

 Δυνητική διευρυμένη οικονομική ανάπτυξη

 Προστασία ασφαλέστερης διατροφής

 Μείωση των ποσοστών της τροφικής νόσου

 Όλο και πιο παραγωγική τεκμηρίωση στρατηγικών, τεχνικών και μεθοδολογίας

Αυτά τα πρότυπα επιτρέπουν την αναγνωρίσιμη απόδειξη καθηκόντων, αναθέσεων και σχετικών χρονοδιαγραμμάτων κάνοντας ένα λογικό πρόγραμμα εργασιών. Θυμηθείτε ότι εάν κάτι λειτουργεί, δεν αποτελεί καλό σημάδι για να το μεταμορφώσετε. Μεταφέρετε αναμφισβήτητα τα πλεονεκτήματα του iso 22000 με αντιπροσώπους και κατανοήστε ότι θα έχουν απορίες σχετικά με τις προόδους που έχουν σημειωθεί στο σύλλογό σας. Διδάξτε τους πώς έγινε η Πιστοποίηση ISO 22000 για να κερδίσει αφεντικά, εκπροσώπους και το συνολικό πληθυσμό και πώς θα επηρεάσει θετικά τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους θριάμβους του οργανισμού.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την πιστοποίηση ISO 22000:

Πιστοποίηση ISO 22000 Η πιστοποίηση προορίζεται για χρήση από οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, το τμήμα ή τη γεωλογική περιοχή.

Γιατί είναι σημαντική η πιστοποίηση ISO 22000 για την εταιρεία σας;

Πιστοποίηση ISO 22000 Η πιστοποίηση αναγνωρίζεται σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και η πιστοποίηση είναι μια προσέγγιση για να καταλήξουμε σε έναν πάροχο αποφάσεων. Πιστοποίηση ISO 22000 Η πιστοποίηση δείχνει ανοιχτά τη δέσμευσή σας για την ασφάλεια των τροφίμων. Εξαρτάται από τις βέλτιστες βέλτιστες πρακτικές της τάξης και έχει ως στόχο:

 Προσδιορίστε, διαχειριστείτε και μετριάστε τους κινδύνους και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.

 Εμπιστευτείτε τους ενδιαφερόμενους.

 Εμπιστευτείτε τους ενδιαφερόμενους.

 Αυξήστε την αξία της επωνυμίας σας στην αγορά.

Η πιστοποίηση ISO 22000 Certification ευθυγραμμίζεται με άλλα πρότυπα συστήματος διαχείρισης πιστοποίησης ISO , καθιστώντας απλό τον συντονισμό της επισιτιστικής σας ασφάλειας των στελεχών με ποιότητα, οικολογική ή υγεία και ασφάλεια. Παρομοίως, όταν συνδυάζεται με εξειδικευμένα στοιχεία για συγκεκριμένα βασικά έργα περιοχής όπως το PAS 220 / ISO 22002-1 και το PAS 223, δίνει ένα πρότυπο στο FSSC 22000 .

Η πιστοποίηση ISO 22000 ευθυγραμμίζεται με άλλα πρότυπα συστήματος διαχείρισης πιστοποίησης ISO, καθιστώντας απλή την ενσωμάτωση της ευημερίας σας στο διοικητικό συμβούλιο με ποιότητα, οικολογική ή υγεία και ασφάλεια στον πίνακα.

Χάρτης πορείας για πιστοποίηση FSMS - ISO 22000:

Ο χάρτης πορείας και το σχέδιο για την πιστοποίηση ISO 22000 βασίζονται βασικά σε διάφορους παράγοντες, αλλά κυρίως ακολουθούν οι κύριοι παράγοντες της πιστοποίησης FSMS (ISO 22000: 2005) .

1. Προσδιορίστε τις απαιτήσεις της πιστοποίησης ISO 22000: 2005 και της πιστοποίησης HACCP στον οργανισμό σας.

2. Λάβετε απόφαση για πιστοποίηση και εφαρμογή ISO 22000

3. Αποκτήστε εξειδικευμένη ομάδα ή προσλάβετε υπηρεσίες συμβούλου.

4. Προσδιορίστε την ανάλυση GAP για να αναλύσετε την παρούσα κατάσταση πιστοποίησης ISO 22000 .

5. Πραγματοποιήστε σχέδιο εφαρμογής για iso 22000

- Πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων. (FSMS)

6. Σχεδιασμός, εφαρμογή, γνώση της Πολιτικής, Εγχειρίδιο & SOP σύμφωνα με το ISO 22000 Certification - Food Safety Management system (FSMS)

7. Δημιουργία και αξιολόγηση του συστήματος και της διαδικασίας.

8. Προσδιορίστε τα όρια του συστήματος διαχείρισης και δημιουργήστε τεκμηριωμένες διαδικασίες όπως απαιτείται.

9. Προσδιορίστε τα όρια του συστήματος διαχείρισης και δημιουργήστε τεκμηριωμένες διαδικασίες όπως απαιτείται.

10. Μόλις αναπτυχθούν, απαιτούνται εσωτερικοί έλεγχοι και έλεγχοι τρίτων για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί.Λογότυπο ISO 22000/2018 RTA-HELLAS

Το Λογότυπο RTA ISO 9001 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του λογότυπου .